logo

Відеокурс TaeguTec

Шановні машинобудівники!

Ми знаємо, що війна та нестабільність економічної ситуації робить вашу роботу набагато важчою, тому хочемо максимально підтримати ваше виробництво. Як один з кроків ми випускаємо повний навчальний відеокурс з інструменту TaeguTec.

Відеоматеріали є максимально актуальними, оскільки записуються в режимі реального часу. Вони допоможуть розібратися в номенклатурі металорізального інструменту TaeguTec та підібрати найбільш ефективне рішення для вашого виробництва.

Даний відеокурс створений інженерами-технологами компанії ТаегуТек Україна на основі унікальних навчальних технічних семінарів виробника інструменту. Уроки доступні 24/7, тож ви зможете у будь-який час звернутися до них для ознайомлення чи повторення матеріалу.

Відео виходять 1-2 рази на тиждень і поділені на два напрямки:

Фрезерний інструмент TaeguTec (автор курсу – Середюк Микола)

 

Токарний інструмент TaeguTec (автор курсу – Резник Єгор)

У налаштуваннях відео на каналі можна обрати субтитри українською та англійською мовами, а під описом до кожного ролика – отримати додаткову інформацію про те чи інше інструментальне рішення.

Перші чотири частини кожного напрямку вже розміщено на каналі YouTube.

Наступні серії будуть скоро, тож підписуйтеся та ставте лайки, щоб не пропустити їх. Коментуйте і ставте запитання – наші технічні фахівці із задоволенням дадуть відповідь на них більш докладно.

Дякуємо за ваш інтерес.

Приємного перегляду!


TaeguTec video course

Dear machine builders!

We know that war and the instability of the economic situation in Ukraine makes your work much harder, so we want to support your production as much as possible.

As one of the steps, we release a complete training video course on the TaeguTec tools.

Video materials are as relevant as possible, because they are recorded in real time and will help you understand the range of TaeguTec metal-cutting tools and choose the most effective solution for your production.

This video course was created by process engineers of TaeguTec Ukraine based on the unique training technical seminars of the tool manufacturer and allows you to refer to the lessons at any time to repeat the material.

Videos are released 1-2 times a week and are divided into the following areas:

Milling tool TaeguTec (author of the course – Nikolay Seredyuk)


Turning tool TaeguTec (author of the course – Egor Reznik)

In the video settings you can set up subtitles in Ukrainian and English. Under the description for each video you can get additional information about a particular instrumental solution.

The first 4 parts of each direction are already posted on the YouTube channel.

The next series will be coming soon. Please, subscribe and put likes so as not to miss them. Comment and ask questions – our technical specialists will be happy to answer them in more detail.

Thank you for your interest.

Enjoy watching!